Tag Archives: Hoang mang

Tư vấn

Tổng hợp các loại hình bất động sản và rủi ro nhà đầu tư cần biết trong thời điểm thị trường hoang mang bởi dịch COVID-19 (Phần 1)

Ngay từ cuối năm 2019 đã có nhiều hội thảo, báo cáo và nhiều chuyên gia trên thị trường đánh giá bất động sản năm 2020 sẽ chậm và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 bất ngờ...