Tập đoàn Sungroup vừa có văn bản gửi UBND Tỉnh Kiên Giang về việc xin đề xuất 13 hạng mục đầu tư và nghiên cứu phát triển Thành Phố Phú Quốc trong tương lai.

Tóm tắt các đề xuất định hướng đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc của Sun Group cho tỉnh Kiên Giang.

1. Xây dựng bệnh viện quốc tế tại khu vực Bãi Trường.

2. Đề án quản lý khu vực biển Nam An Thới và khai thác Cảng An Thơi: - Đưa Cảng An Thới về cho Tp.PQ quản lý. - Hoàn thiện đề án quản lý khu vực biển Nam An Thới trong năm nay.

3. Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị:

- Chấp thuận cho CĐT Sun Group mở rộng sân bay Quốc tế Phú Quốc.

- Xây dựng tuyến Monorail (Tàu một ray) kết nối Sân bay với khu vực Nam Đảo.

- Bổ sung tuyến đường tránh đô thị vào các tuyến giao thông: Kết nối tỉnh lộ 46 đến Bãi sao - Vịnh Đầm; kết nối Sân bay với Bắc Đảo; Kết nối Cáp Treo đến Bãi Xếp - Cảng An Thới.

- Cảng hành khách Quốc tế An Thới, cảng tổng hợp du lịch và hàng hoá Bãi Đất Đỏ.

4. Phát triển khu đô thị Cửa Cạn với quy mô 1.600ha.

5. Giao khu vực biển trên địa bàn thành phố Phú Quốc

- Chấp thuận chủ trương giao các khu vực biển tiếp giáp với các dự án của Sun Group đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Chấp thuận phê duyệt bổ sung các bến du thuyền và bến thuỷ nội địa cho các dự án do Sun Group đầu tư và phát triển.

6. Cho phép Tập Đoàn Sun Group được nghiên cứu, đề xuất quỹ đất có thể chuyển đổi diện tích đất rừng thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương (Kể cả phạm vi thẩm quyền được Thủ Tướng phân cấp, uỷ quyền) sang đất thương mại - du lịch.

- Cho phép Tập Đoàn Sun Group thuê môi trường rừng tại các hòn thuộc Quần đảo Nam An Thới.

- Giao cho Sun Group đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại khu vực Hòn Rỏi với quy mô 5.000 m2.

7. Lấn biển khu vực Nam Đảo:

- Khu vực Bãi Xếp với quy mô dự kiến: 150ha.

- Khu vực thềm lục địa phía Nam tiếp giáp khu vực Mũi Ông Đội với quy mô dự kiến: 1.500ha.

8. Điều chỉnh Quy hoạch chung toàn đảo Phú Quốc:

- Đẩy nhanh thẩm định đồ án Quy hoạch chung và trình Thủ tướng, tiến tới việc phê duyệt đồ án trong năm 2022.

- Chấp thuận chủ trương cho Sun Group bổ sung vào đồ án Quy hoạch chung đối với khu vực Bãi Sao và khu đô thị An Thới với quy mô 560ha.

9. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ - tái định cư (Bao gồm tổ giúp việc) riêng và xử lý vướng mắc cho các dự án của Sun Group.

Chi tiết văn bản của Sungroup