Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 3461/UBND-KTTTH ngày 8/8/2022 về kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng lập quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Đồng thời, nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu để làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị biết và tham gia nghiên cứu, tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn.

Cụ thể, khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng có diện tích khoảng 4.466 ha thuộc phường Đô Vinh, xã Thanh Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm và xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải và xã Phước Trung, huyện Bắc Ái.

1-1660470556.jpeg
 

Tính chất lập quy hoạch xác định đây là khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cam kết tham gia với tinh thần tự nguyện, không điều kiện và hoàn thành ý tưởng, gửi về sở để tổng hợp chậm nhất vào ngày 30/10/2022.

Trước đó, ngày 8/8/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận phát đi Công văn số 3461/UBND-KTTTH về kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn theo đề xuất của Sở Xây dựng. Đồng thời giao Sở Xây dựng khẩn trương triển khai để tổ chức lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu.

Theo Lê Phước Bình/ Thanhnienviet