368027666-318839824223718-4561905476617937882-n-1699967325.jpg
 

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

Đáng chú ý, liên quan đến dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng 286 ha, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) bố trí phần diện tích đất nhà ở xã hội của dự án vào dự án khu dân cư cho người có thu nhập thấp và nhà ở xã hội 46,8 ha tại Khu dân cư Tràng An của CTCP Tràng An (Dona Coop sở hữu 98% vốn).

Do đó, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng được duyệt đã không bố trí quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại phạm vi dự án.

368126993-333076516139024-8722559470395689005-n-1699967325.jpg
 

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc bố trí quỹ đất 20% nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng tại dự án Khu dân cư Tràng An (cách dự án cù lao Phước Hưng khoảng 2 km) làm cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án thành phần thuộc dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án thành phần Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng có trách nhiệm nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để bổ sung vào ngân sách địa phương, dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

385490777-318891354215402-5358195421223030034-n-1699967326.jpg