343929717-750097963228950-1014417259373528078-n-1682829633.jpg
 

Dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đi qua địa phận 5 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân có tổng chiều dài 160,3km, gồm ba dự án thành phần: đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo dài 12km; đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 100,8km và đoạn Phan Thiết-Dầu Giây dài 47,5km. Trong đó, hai đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây khởi công từ 30/9/2020.

343934068-1698386863898019-6329153786601161415-n-1682829633.jpg
 
343924558-466314225680108-4980137845430349003-n-1682829633.jpg
 
343800488-205517585573749-8307015710189493651-n-1682829632.jpg
 
343966806-2272127536304458-62004059181924589-n-1682829632.jpg
 
343747350-915587296218407-4701810108853520974-n-1682829630.jpg
 
343311479-934699007863942-2430243508606488532-n-1682829630.jpg
 

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo kế hoạch ban đầu được đưa vào khánh thành, khai thác trong dịp nghỉ Lễ 30/4. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng thời quyết định lùi thời điểm khánh thành cùng với dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm vào ngày 19/5/2023.

Theo Ban quản lý dự án 7, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính. Trong đó, có 100,8 km tuyến chính, 31 cầu trên tuyến, 2/5 cầu vượt nút giao (Vĩnh Hảo, Phan Thiết), 47 hầm chui dân sinh; 15/21 cầu vượt ngang và hệ thống an toàn giao thông.

343872301-161437343538031-7481585864100845854-n-1682829633.jpg
 
343941685-751243266466938-6833681795572970843-n-1682829633.jpg
 
343934064-6525198350844243-4272743880277598086-n-1682829633.jpg
 
343947993-777167137268369-3466054806696140961-n-1682829633.jpg
 
343943808-621284763196342-3881119383126877164-n-1682829633.jpg
 
343872301-252381170527743-5185179975167638206-n-1682829632.jpg
 
343764853-930483224869432-6788553367623281968-n-1682829630.jpg
 
341799215-1259840738291123-7291086380590368520-n-1682829630.jpg
 
343724519-566491292294229-1501051671528353175-n-1682829630.jpg
 
341520287-1871198583236286-5659140313077881881-n-1682829628.jpg