Diễn đàn

Diễn đàn

Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam trong mắt một “ông trùm” ngành xây dựng Nhật Bản

Haseko Corporation là một trong những Tập đoàn xây dựng và phát triển bất động sản tên tuổi và uy tín nhất tại Nhật Bản với doanh số lên đến 8 tỷ USD/năm. Tính từ năm 1968, Haseko đã xây...

Diễn đàn

Vì sao Cần Thơ lại được xem là vùng trũng của thị trường bất động sản?

𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑜̛ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝐶𝑢̛̉𝑢 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀...

1 2 8
Trang 1 của 8