04290bcb-bf98-43c8-b95a-0bed6091bd76-1669164044.jpeg
 


Dự án cầu Vàm Cái Sứt được khởi công vào tháng 10-2020. Theo kế hoạch, sau 18 tháng thi công, tức vào tháng 4-2022, dự án sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự án này đã bị chậm tiến độ. Dự án cầu Vàm Cái Sứt có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 649m, trong đó phần cầu dài hơn 450m, phần còn lại là hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu. Cầu Vàm Cái Sứt có khổ rộng 23,6m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. 
 

73bc2d5e-0d62-4a06-a2c1-1721bdd74ec3-1669164044.jpeg
 
0f8d47e5-83ad-477e-9a81-437d70cf8be6-1669164044.jpeg
 
4216aced-1c38-4067-8d61-065348931c9b-1669164044.jpeg
 
86cd98aa-edcb-4a6c-8075-0c85e62f87f7-1669164044.jpeg
 
be932cbe-5bb2-40dd-af77-c83838578a42-1669164043.jpeg
6b7624ef-3524-4743-9efa-05718904c41d-1669164043.jpeg
 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án, đến nay dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành thi công mố M1 và các trụ cầu T1, T2, T3. Đồng thời, liên doanh đơn vị thi công cũng đã thực hiện lao lắp dầm các nhịp 1, 2, 3 cũng như thi công cọc khoan nhồi đối với các trụ T6, T7. Mặc dù vậy, tiến độ thi công dự án đang gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.

71f439a6-31fb-4f8b-8772-c99b8f441603-1669164043.jpeg
 
4301391b-4e18-4628-952e-276d4bac2b36-1669164043.jpeg
 
bcaafba1-9a62-4739-b602-29cb9517d956-1669164042.jpeg
 
2ecb9e35-90a3-45e6-bf36-17886000bcb6-1669164042.jpeg

UBND TP.Biên Hòa cho biết, đối với phần diện tích đất còn lại khoảng 1,5ha của dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt sẽ được thành phố vận động người dân bàn giao trong tháng 12-2022.

284bbaef-1d98-41a8-9d22-249022356e5a-1669164042.jpeg
 
60287a5d-a318-47d4-acbc-ad2889ef9444-1669164042.jpeg
 
c5cffb2f-74a2-4c28-9400-2a6f62d3b7c7-1669164042.jpeg
 
d8b8e332-8aa6-4db3-99c7-68aa2ed4e5f0-1669164042.jpeg