Dưới đây là những hình ảnh mới nhất vừa được chụp tại dự án

fb-img-1701072640013-1701072976.jpg
 
fb-img-1701072634347-1701072976.jpg
 
fb-img-1701072641917-1701072976.jpg
 
fb-img-1701072637908-1701072976.jpg
 
fb-img-1701072636139-1701072976.jpg
 
fb-img-1701072632342-1701072976.jpg