Trong nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính, BĐS được xem là kênh đầu tư sinh lời cho những nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần có chiến thuật lựa chọn đầu tư và cẩn trọng nhận diện ngay những dự án có vấn đề. Tránh ôm tiền đầu tư BĐS: Tưởng lãi bạc tỷ, ai ngờ trắng tay !?!.

Nguồn dẫn: Gia Huy/ Nhà đầu tư

Link bài gốc: https://nhadautu.vn/infographic-cach-nhan-dien-nhung-du-an-bat-dong-san-co-van-de-d54247.html