Dự án mới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Mỹ tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ

Ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Phú Mỹ đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Mỹ tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Diện tích khu đất 19.603m2, trong đó đất xây dựng nhà ở 10.660 m2, đất giao thông 8.493 m2 và đất cây xanh 450 m2, với tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ khu nhà ở cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng (cây xanh, vườn hoa) theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được duyệt, đồng thời đáp ứng cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và khu vực lân cận khác nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết đinh số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Dự án có tổng 111 căn nhà cao 3 tầng, mật độ xây dựng 54,38% với quy mô dân số khoảng 444 người.

Phương án tiêu thụ sản phẩm (bán, cho thuê, cho thuê mua) thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Dự án được dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong thời 36 tháng, kể từ ngày chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Phú Mỹ (Nhà đầu tư) có trách nhiệm liên hệ các cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác có liên quan để đầu tư xây dựng dự án theo quy định hiện hành; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định của Luật Đất đai; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Trong quá trình đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng (cây xanh, vườn hoa) trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tuân thủ thiết kế và tiến độ của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xây dựng và kinh doanh nhà ở phải tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết đã phê duyệt và quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai,…;

Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin quy định; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án cho UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản; chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác; bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

Trước khi khởi công xây dựng, Nhà đầu tư phải liên hệ với UBND thị xã Phú Mỹ để được cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, hẻm, cao độ quy hoạch khu vực liên quan đến khu đất xây dựng công trình. Trường hợp có thay đổi một trong các nội dung như: mục tiêu đầu tư, quy hoạch dự án, diện tích sử dụng đất, số lượng nhà ở, tiến độ thực hiện dự án thì nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận bổ sung dự án trước khi thực hiện xây dựng.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 12/5/2020

Link gốc: http://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=5ebd06738ea5cc3899fa3f3a

Trả lời