335610007-968626434547626-5763792387150962175-n-1679012295.jpg
 

19 phân khu chiếm tổng diện tích 75.166 ha (kể cả đất lấn biển), gồm:

- Khu vực bán đảo Hòn Gốm và đảo Hòn Lớn có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 14.786 ha gồm các phân khu: Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn, khu du lịch núi Khải Lương, trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn, khu đô thị - du lịch Vĩnh Yên, Mũi Đá Son, khu đô thị, thương mại - dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang.

- Khu vực Cổ Mã - Tu Bông có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 16.550 ha, gồm các phân khu: Khu du lịch Đảo Điệp Sơn, khu đô thị sinh thái Đại Lãnh, khu đô thị, du lịch Cổ Mã - Tu Bông, khu sinh thái núi tây Tu Bông.

- Khu vực Vạn Giã và vùng phụ cận có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 24.429 ha gồm các phân khu: Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã, khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận, khu đô thị nam Vạn Giã, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Vạn Hưng,

- Khu vực đông - bắc thị xã Ninh Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 7.021 ha gồm các phân khu: Khu đô thị du lịch Ninh Hải - Dốc Lết, khu dịch vụ đô thị, công nghiệp tây Ninh An, khu dịch vụ đô thị và dân cư đông bắc Ninh Hòa.

- Khu vực đông - nam Ninh Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 12.380 ha gồm các phân khu: Khu đô thị và công nghiệp bắc Hòn Hèo, khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hòa, khu chức năng công nghiệp và cảng biển nam Vân Phong.

335745737-881601836256945-1032728795806610542-n-1679012295.jpg